Utgivare
URI (länk till resurs)
kod
pbl
Förekommer på
dold benämning
wydawca
publ
föredragen benämning
de
Verlag
en
Publisher
fi
Julkaisija
is
Útgefandi
sv
Utgivare
Ladda ner
Andra tjänster