Filen är ej komprimerad
h
URI (länk till resurs)
ingår i system
kod
a
föredragen benämning
en
Uncompressed
sv
Filen är ej komprimerad
Ladda ner
Andra tjänster