Fyra spår
Antal spår på bandet
kod
c
ingår i system
föredragen benämning
en
Quarter (4) track
sv
Fyra spår
Ladda ner
Andra tjänster