Karta • marc
Särskild bärarbeteckning kartmaterial
ingår i system
kod
j
föredragen benämning
en
Map A two-dimensional map.
sv
Karta
Ladda ner
Andra tjänster