Teckning • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
URI (länk till resurs)
ingår i system
kod
d
föredragen benämning
en
Drawing
sv
Teckning
Ladda ner
Andra tjänster