Resursen innehåller ljud eller avser att alstra ljud