Uniform titel
Termsamling
kod
uniformWorkTitle
titel
sv
Uniform titel
kommentar
sv
Tillfällig samling för det som i MARC21 var auktoriserade verk. Ej att förväxlas med Bibframe verk.
Ladda ner
Andra tjänster