Termsamling

Uniform titel

Titel Uniform titel
Kod uniformWorkTitle
Kommentar Tillfällig samling för det som i MARC21 var auktoriserade verk. Ej att förväxlas med Bibframe verk.
Metadata