Kickapoo (folk)

Samma sak som
Föredragen etikett
Kickapoo (folk)
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Kickapooindianer
Tilldelare
Organisation
Namn
DDC
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
330206
Beskrivningens skapelsedatum
2009-11-25T15:31:03+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Omfångsanmärkning
  • - indianer i Nordamerika Mqat, - indianer i Mexiko, Centralamerika och Västindien Mqct.
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    NE 2010-01-13.