Kronologiskt ämnesord

907-979 (De fem dynastierna och de tio rikena, Kina)

Samma sak som
Föredragen benämning 907-979 (De fem dynastierna och de tio rikena, Kina)
Ingår i system
Del av termsamling
Variant
Anmärkning om användning
  • Kronologiskt ämnesord för Kina.
marc:hasAddedEntryGeographicName
Metadata