Kronologiskt ämnesord

1939-1945 (andra världskriget)

Samma sak som
Föredragen benämning 1939-1945 (andra världskriget)
Ingår i system
Variant
Anmärkning
Metadata