Kronologiskt ämnesord

1654-1718 (karolinska tiden, Sverige)

Samma sak som
Föredragen benämning 1654-1718 (karolinska tiden, Sverige)
Ingår i system
Variant
Anmärkning
marc:hasAddedEntryGeographicName
Metadata