Lokalt tilldelad term
URI (länk till resurs)
kod
local
titel
en
Locally assigned term
sv
Lokalt tilldelad term
Ladda ner
Andra tjänster