Författare
URI (länk till resurs)
kod
aut
Förekommer på
dold benämning
Auteur
Autor
Forfatter
Höfundur
Verfasserin
föredragen benämning
de
Verfasser
en
Author
fi
kirjoittaja
sv
Författare
Ladda ner
Andra tjänster