Okänd nationalitet / Okänt verksamhetsland
Nationalitet
URI (länk till resurs)
kod
xx
kommentar
sv
Librisdefinierad kod. Används endast i Auktoritetsformatet
föredragen benämning
en
Unknown
sv
Okänd nationalitet / Okänt verksamhetsland
Ladda ner
Andra tjänster