Icke-språkligt medium
Språk
URI (länk till resurs)
kod
zxx
kod
zxx
kod
zxx
alternativ benämning
en
Not applicable
fr
non applicable
föredragen benämning
de
Kein linguistischer Inhalt
en
No linguistic content
fr
pas de contenu linguistique
sv
Icke-språkligt medium
Ladda ner
Andra tjänster