Romani chib
Språk
URI (länk till resurs)
kod
rom
kod
rom
alternativ benämning
sv
Romani
föredragen benämning
de
Romani (Sprache)
en
Romany
fr
tsigane
sv
Romani chib
Ladda ner
Andra tjänster