Norska
URI (länk till resurs)
kod
nor
langTag
no
langCode
nor
langCodeBib
nor
föredragen benämning
de
Norwegisch
en
Norwegian
fr
norvégien
sv
Norska
Ladda ner
Andra tjänster