Latin
Språk
URI (länk till resurs)
kod
lat
kod
la
kod
lat
kod
la
föredragen benämning
de
Latein
en
Latin
fr
latin
sv
Latin
Ladda ner
Andra tjänster