Tyska
URI (länk till resurs)
kod
ger
langTag
de
langCode
ger
langCodeBib
ger
langCodeFull
deu
langCodeTerm
deu
föredragen benämning
de
Deutsch
en
German
fr
allemand
sv
Tyska
Ladda ner
Andra tjänster