Tyska
Språk
URI (länk till resurs)
kod
ger
kod
de
dold benämning
dt
kod
ger
kod
deu
kod
deu
kod
de
föredragen benämning
de
Deutsch
en
German
fr
allemand
sv
Tyska
Ladda ner
Andra tjänster