Franska
Språk
URI (länk till resurs)
kod
fre
kod
fr
kod
fre
kod
fra
kod
fra
kod
fr
föredragen benämning
de
Französisch
en
French
fr
français
sv
Franska
Ladda ner
Andra tjänster