Danska
Språk
URI (länk till resurs)
kod
dan
kod
da
kod
dan
dold benämning
dansk
kod
da
föredragen benämning
de
Dänisch
en
Danish
fr
danois
sv
Danska
Ladda ner
Andra tjänster