Genre/form https://id.kb.se/term/saogf/Handlingar%20%28dokument%29

Handlingar (dokument)

Samma sak som
Föredragen benämning Handlingar (dokument)
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Denna term används som genre/formterm för alla typer av dokument som skapats eller mottagits av ett företag, en institution eller organisation eller en enskild individ, och som samlats på ett för verksamheten eller aktiviteten normalt sätt och som sparats som belägg för denna.(LCGFT)
Metadata
Smalare
Visa som: