URI (länk till resurs)
föredragen benämning
historia
ingår i system
nära match
History • lcsh
anmärkning om användning
Underindelning under allmänna ämnesord. Även ämnesordssträngar som innehåller en annan allmän underindelning kan vid behov vidareindelad med - historia.
anmärkning om tillämpningshistorik
Tidigare även - språkhistoria. Ändrat 2005-03-03.
Ladda ner
Andra tjänster