Japaner

Samma sak som
Föredragen etikett
Japaner
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
169025
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T12:04:02+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-03T13:00:30.39+02:00
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • Hit verk om japaner utanför Japan. Används endast tillsammans med geografiskt ämnesord. För verk om japaner i Japan används t.ex. Nationalkaraktär; Folkseder; Samhällsliv; Traditioner; Sociala förhållanden i kombination med det geografiska ämnesordet Japan.
Systemnummer
  • (sao)55876