Kronologiskt ämnesord

1772-1809 (gustavianska tiden, Sverige)

Samma sak som
Föredragen benämning 1772-1809 (gustavianska tiden, Sverige)
Ingår i system
Variant
Anmärkning om användning
  • Kronologiskt ämnesord för Sverige. Komplettera med geografiskt ämnesord.
Metadata