Genre/form

Produkttabeller (byggbeskrivningar)

Samma sak som
Föredragen benämning Produkttabeller (byggbeskrivningar)
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Detaljerade tabelluppsättningar på antingen arkitektur- och liknande arbetsritningar eller på separata blad som anger dimensioner, material eller inventarier som krävs vid olika punkter av konstruktionen.
Metadata