Genre/form https://id.kb.se/term/gmgpc/swe/M%C3%A4rken%20%28symboler%29

Märken (symboler)

Samma sak som
Föredragen benämning Märken (symboler)
Ingår i system
Nära match
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Märken i, på eller bifogade till bilder. Betraktas vanligtvis ej som en del av bildframställningen. Underlättar ofta vid datering och fastställande av proveniens.
Metadata
Smalare
Visa som: