Genre/form

Färgprover (grafik)

Samma sak som
Föredragen benämning Färgprover (grafik)
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Avser inom grafiken serier av provtryck som visar färgtryckning i successiva stadier från den första färgen till färdigt tryck med en färg som läggs ovanpå den andra. Även serier som visar såväl varje färg separat som den slutliga kombinationen.
Metadata