Allegorier (bilder) • gmgpc/swe
Genre/form
föredragen benämning
Allegorier (bilder)
nära match
Allegories • gmgpc
anmärkning om användning
Framställningar av sanningar eller generaliseringar kring människans existens med hjälp av symboliska bilder. Ofta av klassiskt ursprung.
Ladda ner
Andra tjänster