Genre/form https://id.kb.se/term/barngf/H%C3%A4stb%C3%B6cker

Hästböcker

Samma sak som
Föredragen benämning Hästböcker
Ingår i system
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Genreämnesord för barn- och ungdomslitteratur.
  • Anmärkning om användning
    • Skönlitterära berättelser om hästar och ridning, där hästar och/eller relationen mellan häst och människa står i centrum. Används tillsammans med ämnesordet Hästar. Används inte i berättelser där hästen uppträder som förmänskligat djur.
Metadata
Visa som: