Hästböcker • barngf
föredragen benämning
Hästböcker
ingår i system
anmärkning om användning
Genreämnesord för barn- och ungdomslitteratur.
Skönlitterära berättelser om hästar och ridning, där hästar och/eller relationen mellan häst och människa står i centrum. Används tillsammans med ämnesordet Hästar. Används inte i berättelser där hästen uppträder som förmänskligat djur.
Ladda ner
Andra tjänster