Genre/form https://id.kb.se/term/barngf/Faction

Faction

Samma sak som
Föredragen benämning Faction
Ingår i system
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Genreämnesord för barn- och ungdomslitteratur.
  • Anmärkning om användning
    • Hit böcker som innehåller en skönlitterär berättelse, men har inslag av fakta, t ex faktarutor, och som kan användas såväl för nöjesläsning som för faktainhämtning
Metadata
Visa som: