Genre/form

Faction

Samma sak som
Föredragen benämning Faction
Ingår i system
Anmärkning om användning
  • Genreämnesord för barn- och ungdomslitteratur.
  • Hit böcker som innehåller en skönlitterär berättelse, men har inslag av fakta, t ex faktarutor, och som kan användas såväl för nöjesläsning som för faktainhämtning
Metadata