Genre/form https://id.kb.se/term/saogf/Mbube

Mbube

Samma sak som
Föredragen benämning Mbube
Ingår i system
Genre/form-system https://id.kb.se/term/saogf

SAOGF - Genre och form

Titel SAOGF - Genre och form
Kod saogf
Exakt match
dc:alternative SAOGF
Beskrivning Genre/formtermer kan användas som ett komplement till klassifikation och ämnesord. Verk som kännetecknas av snarlika motiv, teman eller andra innehållsliga faktorer förs till samma genre. För tidskrifter beskriver genrebeteckningen oftast tidskriftens innehållskategori, eller annars dess målgrupp eller typ av utgivare. Samtidigt ingår nästan alltid ett tillägg för tidskriftens form: -tidskrifter, -tidningar eller -press. Form talar om att verket har en särskild form och/eller särskilt syfte. Eftersom det ofta är svårt att skilja form från genre är de sammanförda till samma fasett.
foaf:page {u'@id': u'http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/om/'}
Ingår i dataset {u'@id': u'https://id.kb.se/'}
Del av termsamling
Nära match
Bredare match
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Genre/formterm för musik
  • Anmärkning om användning
    • Zulu a cappella singing style from South Africa, with a high lead vocal and bass-rich four-part harmonies (named afer the song "Mbube" = "The Lion". Källa: World music : the rough guide
Visa som: