Underindelning för allmänt ämnesord https://id.kb.se/term/sao/p%C3%A5%20tv

på tv

Samma sak som
Föredragen benämning på tv
Ingår i system
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Kan läggas till efter allmänna ämnesord. Formateras tillsammans med allmänna ämnesord (650) som en fras i delfält a. Se även ämnesord för särskilda typer av tv-program, t.ex. Sportprogram i tv.
Relaterad till
  • URI
    • http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/riktlinjer/Sarskilda-amnesomraden/#i
Visa som: