Wolof (folk)

Samma sak som
Föredragen etikett
Wolof (folk)
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Oulof
  • Wolof (afrikanskt folk)
  • Wolof-folket
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Nära match
Kontrollnummer
397032
Beskrivningens skapelsedatum
2016-09-01T10:16:05+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:personalName
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    NE 2016-06-09