Geografiskt ämnesord https://id.kb.se/term/sao/V%C3%A4stfronten%20%28F%C3%B6rsta%20v%C3%A4rldskriget%201914-1918%29

Västfronten (Första världskriget 1914-1918)

Samma sak som
Föredragen benämning Västfronten (Första världskriget 1914-1918)
Ingår i system
Nära match
Bredare match
Variant
Anmärkning om tillämpningshistorik
  • Tidigare Västfronten - första världskriget 1914-1918. Ändrat 2002-12.
  • Tidigare Första världskriget 1914-1918 - militära operationer - västfronten. Ändrat 2015-04-28.
marc:hasAddedEntryGeographicName
Metadata
Visa som: