Tyska barn

Samma sak som
Föredragen etikett
Tyska barn
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Kontrollnummer
293294
Beskrivningens skapelsedatum
2007-07-03T13:59:33+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:personalName
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Omfångsanmärkning
  • Särsk Lz. Används endast för verk om tyska barn utanför Tyskland. För tyska barn i Tyskland används det allmänna ämnesordet Barn tillsammans med det geografiska ämnesordet Tyskland.