Tryck (fysik)

Samma sak som
Föredragen etikett
Tryck (fysik)
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
S
Nära match
Kontrollnummer
403259
Beskrivningens skapelsedatum
2017-06-19T15:42:17.087+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-06-19T15:42:17.087+02:00
Smalare
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    NE 2017-05-30.