Svenska poliser

Samma sak som
Föredragen etikett
Svenska poliser
Termlista
sao Termlista
 • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
 • Poliser
Tilldelare
Organisation
Namn
S
Nära match
Kontrollnummer
401916
Beskrivningens skapelsedatum
2017-04-10T16:56:31.623+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
 • Samma sak som
 • Etikett LCSH saknas 2017-03-21.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-04-10T16:56:31.623+02:00
Omfångsanmärkning
 • Används endast för svenska poliser utanför Sverige. För svenska poliser i Sverige används det allmänna ämnesordet Poliser tillsammans med det geografiska ämnesordet Sverige.
Källa
 • Kreativt verk
  Citat
  (i artikel Polisen i Sverige)
  Etikett
  Wikipedia (svenska) 2017-03-21.