Sudaneser

Samma sak som
Föredragen etikett
Sudaneser
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
235939
Beskrivningens skapelsedatum
2004-04-16T16:21:05+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-04T10:52:24.373+02:00
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • Hit verk om sudaneser utanför Sudan. Används endast tillsammans med geografiskt ämnesord. För verk om sudaneser i Sudan används t.ex. Nationalkaraktär; Folkseder; Samhällsliv; Traditioner; Sociala förhållanden i kombination med det geografiska ämnesordet Sudan.
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    NEO