Solidaritet (sammanhållning)

Samma sak som
Föredragen etikett
Solidaritet (sammanhållning)
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
166995
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:59:55+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-03T13:44:35.084+02:00
Relaterad
Systemnummer
  • (sao)52919