Slovaker

Samma sak som
Föredragen etikett
Slovaker
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Alternativ etikett
  • Tjeckoslovaker
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
238777
Beskrivningens skapelsedatum
2004-06-04T11:18:13+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-04T10:38:22.371+02:00
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • Hit verk om slovaker utanför Förenta staterna. Används endast tillsammans med geografiskt ämnesord. För verk om slovaker i Slovakien används t.ex. Nationalkaraktär; Folkseder; Samhällsliv; Traditioner; Sociala förhållanden i kombination med det geografiska ämnesordet Slovakien.