Salish (folk)

Samma sak som
Föredragen etikett
Salish (folk)
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Salishindianer
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
268078
Beskrivningens skapelsedatum
2006-02-03T14:10:14+01:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:headingMain
marc:Appropriate
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00