Romersk-katolsk kyrkomusik

Samma sak som
Föredragen etikett
Romersk-katolsk kyrkomusik
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Alternativ etikett
  • Katolsk kyrkomusik
  • Gallikansk sång
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
150122
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:35:59+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2018-03-15T11:31:52.753+01:00
Smalare
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    musao
Systemnummer
  • (sao)18161