Ordovicium

Samma sak som
Föredragen etikett
Ordovicium
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
155925
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:44:07+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-22T11:18:15.07+02:00
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    NE 2017-05-11.
Systemnummer
  • (sao)36496