Observation (vetenskaplig metod)

Samma sak som
Föredragen etikett
Observation (vetenskaplig metod)
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Observationsteknik
  • Vetenskaplig observation
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
308775
Beskrivningens skapelsedatum
2008-04-30T11:16:45+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
Historikanmärkning
  • Tidigare även Observationsteknik. Ändrat 2008-04-24.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:personalName
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
marc:subjectSubdivision
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    NE.