Norton (motorcyklar)

Samma sak som
Föredragen etikett
Norton (motorcyklar)
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Nära match
Kontrollnummer
341176
Beskrivningens skapelsedatum
2011-02-04T09:41:51+01:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
marc:subjectSubdivision
Beskrivningens ändringsdatum
2017-06-19T15:42:27.508+02:00
Omfångsanmärkning
  • För verk om själva företaget se företagets namn.
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    NE 2011-01-11.