Norska officerare

Samma sak som
Föredragen etikett
Norska officerare
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
S
Nära match
Kontrollnummer
402757
Beskrivningens skapelsedatum
2017-05-22T09:23:04.486+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
  • Samma sak som
  • Etikett LCSH saknas 2017-05-09.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-23T08:17:10.583+02:00
Omfångsanmärkning
  • Används endast för verk om norska officerare utanför Norge. För norska officerare i Norge används det allmänna ämnesordet Officerare tillsammans med det geografiska ämnesordet Norge.