Nootka (folk)

Samma sak som
Föredragen etikett
Nootka (folk)
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Nootkaindianer
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
273549
Beskrivningens skapelsedatum
2006-05-18T13:58:46+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00