Miocen

Samma sak som
Föredragen etikett
Miocen
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
154248
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:41:35+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-06-07T08:50:53.323+02:00
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    NE 2017-06-07.
Systemnummer
  • (sao)34181