Mikasuki (folk)

Samma sak som
Föredragen etikett
Mikasuki (folk)
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Miccosukee (folk)
  • Miccosukeeindianer
  • Mikasuki-indianer
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
268029
Beskrivningens skapelsedatum
2006-02-03T11:33:10+01:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:headingMain
marc:Appropriate
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    Ethnologue.